Ontvang gratis een EGO 4.0Ah accu (BA2242T) bij besteding van € 899,00 incl. BTW aan EGO Power+ producten in één aankoop (zolang de voorraad strekt)!

PRIVACY POLICY

Kees van der Spek Tuinmachines heeft maatregelen genomen om de privacy van relaties en bezoekers van de website te waarborgen. Kees van der Spek Tuinmachines verklaart dat zij informatie van en over relaties confidentieel behandelt en alleen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
Kees van der Spek Tuinmachines waarborgt de privacy van deze informatie door middel van goed beveiligde, met password beschermde computers. Aan Kees van der Spek Tuinmachines verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld en is alleen bedoeld voor het contact van Kees van der Spek Tuinmachines met haar relaties.

Kees van der Spek Tuinmachines analyseert geregeld hoe bezoekers van de internetsite deze gebruiken om zodoende een beter beeld te krijgen van onder meer de informatiezoekpatronen. Daardoor is Kees van der Spek Tuinmachines in staat verbeteringen aan te brengen. De verzamelde informatie is algemeen en uit de analyses zijn geen individuele of persoonlijke informatie te herkennen.

Kees van der Spek Tuinmachines gebruikt de persoonsgegevens, die door een bezoeker bij een bestelling of op het contactformulier ingevuld worden, enkel voor de bestelling of om contact op te nemen.

COOKIES

'Cookies' stellen de internetsite in staat de bezoeker te herkennen als deze terug komt op de internetsite van Kees van der Spek Tuinmachines en worden alleen voor dit doel benut. Cookies worden gebruikt om de computer van een bezoeker van de internetsite te koppelen aan specifieke gegevens op de internetsite. Daarmee geven ze de mogelijkheid tot een zekere mate van identificatie.
De gebruiker van internet / een browserprogramma heeft de mogelijkheid de acceptatie van cookies uit te schakelen.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Kees van der Spek Tuinmachines tracht deze informatie actueel te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor officiële wetteksten en regelingen verwijzen wij naar de publicatie daarvan in het Staatsblad, dan wel in de Staatscourant. Kees van der Spek Tuinmachines kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, waarnaar verwezen en/of gelinked wordt. Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Kees van der Spek Tuinmachines.

COPYRIGHT

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Kees van der Spek Tuinmachines, overeenkomstig de Auteurswet 1912, de Benelux Merkenwet en de Octrooiwet. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kees van der Spek Tuinmachines. Het gebruik van dit (beeld-)materiaal voor niet-commercieel en/of onderwijskundig gebruik kan na overleg met Kees van der Spek Tuinmachines worden toegestaan.

VIRUSSEN EN VEILIGHEID

De internetsite van Kees van der Spek Tuinmachines wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

DOOR KEES VAN DER SPEK TUINMACHINES VERZONDEN E-MAIL

Door Kees van der Spek Tuinmachines verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde, vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Kees van der Spek Tuinmachines staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, voor tijdige ontvangst ervan en sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.